Ruch Rodzin Nazaretańskich

ZNRRRN  
W środę na Mszę św. wieczorną i na spotkanie 
po Mszy św. zapraszamy wszystkich chętnych
 
Ruch Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  założył w 2000 r. w Gryficach ks. Marek Wesołowski.
 
Obecnie Moderatorem RRN jest ks. Maciej Piotrowski.
 
W naszej Archidiecezji istnieje pięć Wspólnot: w Gryficach, Nowogardzie, Myśliborzu i dwie w Szczecinie.
 
Wspólnotę RRN w Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie założył we wrześniu
 2004 roku ks. Marek Wesołowski.

 Spotkania odbywają się raz w tygodniu w środy po Mszy św. wieczornej.

Opiekunami wyznaczonymi przez ks. Proboszcza byli:

    • ks. Mirosław Staroszczyk     - od 09.2007 r. do 08.2008 r.
    • ks. Arkadiusz Grzelak         - od 09.2008 r. do 08.2009 r.
    • ks. Grzegorz Grinn             - od 09.2009 r. do 08.2010 r.
    • ks. Marcin Gudełajski         - od 09.2010 r. do 08.2015 r.
    • ks. Krystian Dylewski         - od 09.2015 r. do 08.2018 r.

Obecnie naszym opiekunem jest ks. Łukasz Śliz.

Chętnych, którzy chcieliby budować życie wewnętrzne i pogłębić swoją duchowość, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.
Drogę wiary wyznaczają trzy etapy:
  1. Pan zaprasza nas do udziału w swoim Boskim życiu i oczekuje nas z miłością niezależnie od naszej grzeszności.
  2. Wiara jest siłą dynamiczną, ale Bóg przejawia swoją obecność, swoją potęgę i pobudza do nawrócenia poprzez środki ubogie.
  3. Dynamizm ten potrzebuje mocnego pokarmu, jakimi są: Eucharystia, Słowo  Boże, modlitwa serca.

    W pogłębianiu wiary, nadziei i miłości pomocą są także rekolekcje zimowe i letnie, dni skupienia, pielgrzymki i kierownictwo duchowe.

Ruch Rodzin Nazaretańskich Ruch Rodzin Nazaretańskich Ruch Rodzin Nazaretańskich
Ruch Rodzin Nazaretańskich Ruch Rodzin Nazaretańskich Ruch Rodzin Nazaretańskich

DUCHOWOŚĆ
Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin. Jego idea oparta jest na Ewangelii. Wzorem dla członków jest Chrystus żyjący w Świętej Rodzinie, który był „poddany" (Łk 2,51) Matce Bożej i św. Józefowi przez trzydzieści lat swojego ziemskiego życia. Dlatego Rodziny Nazaretańskie pragną wzrastać w wewnętrznym zawierzeniu Matce Bożej, zgodnie z dewizą Jana Pawła II (zapożyczoną od św. Ludwika Marii Grignion de Montfort): „Totus Tuus, Maria, ergo sum, et omnia mea Tua sunt" – Cały Twój jestem, Maryjo, i wszystko co moje Twoim jest...Ufają, że Matka Syna Bożego poprowadzi je najprostszą drogą do realizacji ich chrześcijańskiego powołania i pomoże odkryć i wypełnić wolę Bożą. Specyfiką RRN jest kultywowanie życia wewnętrznego ze szczególnym akcentem położonym na radykalizm w dążeniu do świętości zgodnie z klasycznymi wzorami ukazanymi przez św. Jana od Krzyża, św. Teresę z Avila, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, św. Faustynę, św. Maksymiliana. Ideałem świętości dla członków Ruchu jest życie Świętej Rodziny w Nazarecie. W dążeniu do świętości podkreślany jest normatywny charakter nauczania Kościoła oraz wartość kierownictwa duchowego opartego na wskazaniach uznanych przez Kościół autorytetów w dziedzinie ascezy i mistyki chrześcijańskiej. Członkowie Ruchu pragną wcielać w życie wzór Nazaretu, kierując się ideą tzw. środków ubogich. Zwracają się oni w sposób szczególny ku Najświętszej Ofierze. Dążą do pełnego współdziałania w ofiarowaniu Eucharystii składając Bogu duchowe ofiary, które w tym przypadku oznaczają życie ukryte w Bogu, pełne pokory i prostoty. Msza św. jest dla nich źródłem ich nawrócenia i mocą ku realizacji nazaretańskiego ideału w życiu codziennym. Fundamentem dla rozwoju ich życia duchowego jest Słowo Boże.
RRN jest bardzo młody, liczący niespełna 19 lat, a cechą charakterystyczną jego pracy jest opieranie się na środkach ubogich, znaczy to, że unika on reklamy i pragnie w miarę możliwości pozostać ukryty, wzorem życia Świętej Rodziny w Nazarecie. Duchowość Ruchu rozprzestrzenia się głównie poprzez osobiste świadectwo tych, którzy starają się nią żyć. Ks. Rene Laurentin (we wstępie do francuskiego wydania książki ks. T. Dajczera „Rozważania o wierze") odnosząc się do tego aspektu duchowości Ruchu posługuje się maksymą „Hałas nie czyni dobra. Dobro nie czyni hałasu".

ZAŁOŻYCIEL I HISTORIA POWSTANIA
Ruch zrodził się z potrzeby pogłębionego życia duchowego, ale także jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. „Nie wystarczy odnawiać metody duszpasterskie ani lepiej organizować i koordynować instytucje kościelne, ani też z większą przenikliwością, biblijne i teologiczne podstawy wiary: trzeba wzbudzić nowy zapał świętości." Papież przemawiając 9 czerwca w Nowej Hucie wskazał wtedy Kościołowi lekarstwo na nowe czasy. Dramatyczna walka o wiarę, która się rozpoczęła jest tylko fragmentem zmagania, które wstrząsa Europą, dotkniętą dziś chorobą sekularyzacji.
Duchowość „nazaretańska" w swoim obecnym kształcie jest przede wszystkim owocem prawie trzydziestoletniej pracy duszpasterskiej profesora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ks. Tadeusza Dajczera, wyrażającej się głównie w głoszeniu konferencji i w kierownictwie duchowym. Grupa osób skupionych wokół niego z czasem przekształciła się w stały zespół formacyjny, który od 1985 r. przybrał bardziej konkretne formy organizacyjne, zaś w 1991 r. został oficjalnie uznany przez władzę kościelną. Doświadczenie duchowe wielu kapłanów zaangażowanych w duszpasterską posługę oraz aktywność i potrzeby osób świeckich domagały się ujęcia rozwijającej się duchowości w dojrzały i konkretny kształt. Została ona sprecyzowana w formie statutu obejmującego istotę duchowości, strukturę RRN oraz formy jego działania.

ROZWÓJ RUCHU
Obecnie RRN rozwija się na terenie całej Polski, a także w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. Od roku 1987 powstaje we Francji, Hiszpanii i Portugalii, a w rok później w Anglii, Holandii i Niemczech. W 1989 Ruch zostaje zapoczątkowany w Meksyku, a następnie w Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Wenezueli, Kubie, USA, Kanadzie. W latach 90. nastąpił dalszy rozwój RRN w kolejnych krajach europejskich: Włoszech, Austrii, Belgii, Węgrzech, Białorusi, Litwie, Łotwie, Rosji, Ukrainie, Słowacji i Czechach. W 1994r. powstał także w Nowej Zelandii i Zambii, zaś w 1996 na Filipinach, w Australii oraz w Indiach.

MATERIAŁ POCHODZI ZE STRONY http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=1447

Adres - kontakt

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
pw. św. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
ul. Jana Pawła II nr 2,
72-200  NOWOGARD
rafalkalinowski.nowogard.pl

Biuro Parafialne czynne jest we wtorek i czwartek
od godz.16.00 do 17.00. w Domu Parafialnym
przy ul. Jana Pawła II nr 2
tel. 91 39 21 004

Polecamy

    BIBLIA >>> 

 CZYTANIA >>>

 WATYKAN >>>  
 EPISKOPAT >>>  
        KURIA >>>    
TELEWIZJA >>>  
     RADIO >>>  
     PRASA >>>  

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

52694
DzisiajDzisiaj37
WczorajWczoraj44
W tym tygodniuW tym tygodniu81
W tym miesiącuW tym miesiącu740

Zaloguj się